Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Konferencja Jubileuszowa z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Przemyślu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja Jubileuszowa z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Przemyślu

Elżbieta Pikor
23.10.2019

21 października delegacja Bieszczadzkiego Oddziału SG na czele z komendantem gen. bryg. SG Robertem Rogozem wzięła udział w jubileuszu 100-lecia PIP w Przemyślu. W trakcie Konferencji zaprezentowano temat dotyczący kontroli zatrudnienia cudzoziemców na Podkarpaciu.

21 października w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji 100- lecia Państwowej Inspekcji Pracy pt.  ,,Pracuję legalnieˮ.

Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele rządu, Posłowie na Sejm Marek Kuchciński i  Andrzej Matusiewicz, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, przedstawiciele partnerów instytucjonalnych i społecznych PIP, służb mundurowych, a także środowiska naukowego, organizacji politycznych i społecznych, duchowieństwa oraz inspekcji pracy. Gości wydarzenia przywitała Barbara Kiełt – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie. 

Z ramienia Bieszczadzkiego Oddziału SG w konferencji uczestniczył komendant gen. bryg. SG Robert ROGOZ oraz naczelnik Wydziału do Spraw Cudzoziemców, ppłk  SG Dorota SZLACHCIC.

W pierwszej części konferencji złożono podziękowania oraz wręczono dyplomy za dotychczasową efektywną współpracę na rzecz ochrony rynku pracy.

Uczestnicy zacnego jubileuszu mieli również okazję zobaczyć film „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy” oraz wystawę „Państwowa Inspekcja Pracy – od wieku na rzecz ochrony pracy”, ramach której można było przypomnieć sobie ważne momenty w historii tej instytucji oraz rolę, jaką przez te wszystkie lata odegrała w życiu publicznym.

W dalszej części podkreślono misję Państwowa Inspekcja Pracy w skutecznym egzekwowaniu przepisów prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy . Podczas Konferencji wygłoszono szereg ciekawych prelekcji tematycznych związanych z systemem prawnej ochrony pracy w Polsce. 

Z Bieszczadzkiego Oddziału SG,  ppłk SG Dorota SZLACHCIC omówiła „Problematykę zatrudnienia cudzoziemców w świetle kontroli prowadzonej przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej”.

Z okazji obchodów tak znakomitej rocznicy - składamy serdeczne życzenia dalszej owocnej i pozytywnej współpracy.

 

do góry