Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 95. rocznica utworzenia KOP-u. Pamiętamy o obrońcach polskich granic - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

95. rocznica utworzenia KOP-u. Pamiętamy o obrońcach polskich granic

Elżbieta Pikor
14.10.2019

14 października to dzień, w którym obchodzono święto Korpusu Ochrony Pogranicza – formacji wojskowej, utworzonej w 1924 roku do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej. W 95. rocznicę utworzenia tej formacji Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej z dumą nawiązuje do jej tradycji, kultywując pamięć o obrońcach polskich granic.

W poniedziałek 14 października br. delegacja z Bieszczadzkiego Oddziału SG  na czele z gen. bryg. SG Robertem Rogozem złożyła wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.

W uroczystym uczczeniu pamięci wzięli też udział emeryci Straży Granicznej (Koło nr 1 Emerytów i Rencistów w Przemyślu).

9 października br. w Lublinie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Instytutem Pamięci Narodowej. Obejmuje ono m.in. działalność edukacyjną, upamiętnienia żołnierzy i funkcjonariuszy polskich formacji granicznych II Rzeczypospolitej oraz opiekę nad ich grobami.

Istotnym przedsięwzięciem było uruchomienie przez Instytut Pamięci Narodowej portalu edukacyjnego, poświęconego Korpusowi Ochrony Pogranicza

Portal ten został stworzony dzięki pracy oddziałów IPN w Białymstoku i Lublinie przy współudziale między innymi rekonstruktorów, rodzin byłych żołnierzy KOP oraz młodzieży. Prezentuje tysiące zdjęć żołnierzy KOP i ich rodzin, oryginalne nagrania rozkazów oraz interaktywną mapę przedwojennych placówek granicznych.

Korpus Ochrony Pogranicza ochraniał granicę pomiędzy Polską – Rosją Sowiecką, Łotwą, Litwą, Rumunią częścią Prus Wschodnich. Powstał w dniu 12 września 1924 roku.
KOP był w stanie skutecznie utrzymywać i zapewniać na terenie swego działania stan bezpieczeństwa i porządku. Chronił granicę państwową Rzeczypospolitej i prowadził walkę z czynną dywersją, bandytyzmem, grabieżą i szpiegostwem. Przeciwdziałał także nielegalnemu ruchowi osobowemu i towarowemu, jak również przestępczości gospodarczej.
Po wybuchu II wojny światowej żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza jako pierwsi stanęli do walki obronnej przeciwko niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy, zapisując się na kartach historii udziałem w bitwach m.in. pod Węgierską Górką, Barakiem, Wytycznem
czy pod Oleszycami – Dachnowem.

fot. rekonstrukcja bitwy pod Oleszycami - Dachnowem w której brali udział żołnierze KOP-u

fot. delegacja BiOSG oraz emerytów SG uczciła pamięć żołnierzy KOP-u pod tablicą pamiątkową

do góry