Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Nowi funkcjonariusze BiOSG złożyli ślubowanie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi funkcjonariusze BiOSG złożyli ślubowanie

Piotr Zakielarz
05.07.2019

W Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, 29-ciu nowo wcielonych do służby funkcjonariuszy SG uroczyście, w obecności kadry oddziału, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz rodzin i najbliższych złożyło rotę ślubowania.

„…Ślubuję wiernie służyć Narodowi Polskiemu„ – to jeden z fragmentów roty ślubowania, który mocno wybrzmiał dzisiaj (5 lipca) z ust młodych adeptów SG podczas uroczystości. Na wydarzenie zaproszono rodziny i najbliższych nowych strażników granicznych. Obecna była również Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Bieszczadzki Oddział SG reprezentowała kadra na czele z Komendantem – gen. bryg. SG Robertem Rogozem.

Każda uroczystość ślubowania ma wyjątkowa oprawę, a centralną rolę sprawują właśnie młodzi funkcjonariusze oraz sztandar oddziału, bo zwróceni w jego kierunku funkcjonariusze wypowiadają treść roty:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej, ŚLUBUJĘ:

Służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego,

Stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia,

Ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania,

Przestrzegać dyscypliny służbowej,

Wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych,

Dochować tajemnic związanych ze służbą,

Strzec dobrego imienia służby, honoru i godności, a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej.

Do młodych strażników granicznych zwróciła się Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. W przemówieniu podkreśliła rolę rodziny i bliskich, których wychowanie i wsparcie ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu w szeregi SG. Nawiązała również do szlachetnych tradycji formacji granicznych sięgających czasów odzyskiwania przez Polskę Niepodległości.   

Komendant Oddziału w swoim wystąpieniu pogratulował młodym adeptom determinacji, a w konsekwencji sukcesu w wymagającym postępowaniu kwalifikacyjnym do służby. Zaznaczył, że służba w SG jest trudna, lecz daje ogromną satysfakcję. Dodał, iż zawsze należy pamiętać o słowach roty ślubowania, bo jej przesłanie motywuje i daje poczucie dumy. „Widzę w Was ogromny potencjał, jesteście przyszłością tej formacji” – zakończył gen. bryg. SG Robert Rogoz.

Wszyscy nowo wcieleni funkcjonariusze są mieszkańcami Podkarpacia. Wśród nich jest 14 kobiet. 

W najbliższych dniach wyruszą do ośrodka szkoleniowego SG w Lubaniu. Tam przejdą ok 8-miesięczne szkolenie, by następnie powrócić na Podkarpacie i rozpocząć służbę w tutejszych placówkach. Będą to głównie jednostki w których funkcjonują przejścia graniczne, przede wszystkim placówki SG w Lubaczowie, Korczowej i Medyce.

W 2019 roku Bieszczadzki Oddział SG planuje przyjąć do służby około 120 osób. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

 • Nowi funkcjonariusze BiOSG
  Nowi funkcjonariusze BiOSG
 • Nowi funkcjonariusze BiOSG
  Nowi funkcjonariusze BiOSG
 • Nowi funkcjonariusze BiOSG
  Nowi funkcjonariusze BiOSG
 • Nowi funkcjonariusze BiOSG
  Nowi funkcjonariusze BiOSG
 • Nowi funkcjonariusze BiOSG
  Nowi funkcjonariusze BiOSG
 • Uroczyste ślubowanie z udziałem Wojewody Podkarpackiego
  Uroczyste ślubowanie z udziałem Wojewody Podkarpackiego
 • Przemówienie Wojewody Podkarpackiego
  Przemówienie Wojewody Podkarpackiego
 • Uroczyste ślubowanie z udziałem Wojewody Podkarpackiego
  Uroczyste ślubowanie z udziałem Wojewody Podkarpackiego
 • Uroczystę ślubowanie w komendzie BiOSG
  Uroczystę ślubowanie w komendzie BiOSG
 • Przemówienie gen.bryg. SG Roberta Rogoza
  Przemówienie gen.bryg. SG Roberta Rogoza
 • Nowi funkcjonariusze BiOSG
  Nowi funkcjonariusze BiOSG
 • Nowi funkcjonariusze w szeregach BiOSG
  Nowi funkcjonariusze w szeregach BiOSG
 • Nowi funkcjonariusze w szeregach BiOSG
  Nowi funkcjonariusze w szeregach BiOSG
 • Nowi funkcjonariusze w szeregach BiOSG
  Nowi funkcjonariusze w szeregach BiOSG
 • Nowi funkcjonariusze BiOSG
  Nowi funkcjonariusze BiOSG
do góry