Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Szkolenie strzeleckie na poligonie w Nowej Dębie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie strzeleckie na poligonie w Nowej Dębie

01.04.2015

W dniu 30 marca na poligonie w Nowej Dębie, grupa 54 funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG przeszła trening w strzelaniu z broni typu wojskowego.

W szkoleniu strzeleckim uczestniczyli funkcjonariusze z Placówek SG ochraniających zewnętrzną granicę UE oraz z Wydziału Zabezpieczenia Działań.

Założenia  organizacyjne treningu zakładały  doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresie prawidłowego, sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką: karabinkiem 7,62 mm kbk AKMS, karabinem maszynowym 7,62 mm km PKMS i karabinem wyborowym 7,62 mm kbw SWD.

Podstawą treningu strzeleckiego jest Porozumienia nr 3 Komendanta Głównego SG i Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych z dnia 04.02.2015 r. w sprawie współdziałania Straży Granicznej i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Treningi strzeleckie będą miały charakter comiesięcznych szkoleń.

Przedsięwzięcie będzie  kontynuowane  w bieżącym roku.

do góry