Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Międzynarodowa konferencja w Krasiczynie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa konferencja w Krasiczynie

01.04.2015

W dniach 26-27 marca Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Piotr Patla brał udział w polsko-ukraińskiej konferencji pod hasłem „Granica polsko-ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego”. Organizatorem V edycji  konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Celem konferencji było zapoznanie słuchaczy z tematyką dotyczącą m.in. współpracy transgranicznej oraz polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Debata miały miejsce na zamku w Krasiczynie koło Przemyśla. Uczestniczyło w niej ponad 150 przedsiębiorców jak również obecni byli przedstawiciele najważniejszych resortów gospodarczych i finansowych, zarówno ze strony polskiej jak i ukraińskiej.

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Piotr Patla przedstawił uczestnikom konferencji problematykę związaną z dobrymi praktykami w zarządzaniu granicą polsko-ukraińską jako warunek optymalizacji ruchu osobowego między obydwoma krajami.

do góry