Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Medyce - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Medyce

Autor:

Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka, tel. +48 016 676 55 00

Drogowe przejście graniczne w Medyce zostało otwarte 25.11.1945 roku dla międzynarodowego ruchu granicznego.
Przejście usytuowane jest ok. 13 km od Przemyśla przy drodze krajowej Nr 28. Z miastem łączą go dogodne połączenia autobusowe i kolejowe. Po stronie ukraińskiej nadgraniczną miejscowością są Szeginie, a dalej w kierunku wschodnim w odległości 15 km od granicy państwowej - Mościska. Z Mościsk do odległego o 67 km Lwowa wiodą dogodne połączenia kolejowe i autobusowe.

 

Placówka Straży Granicznej w Medyce swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje:

 • drogowe przejście graniczne (w tym przejście piesze);
 • kolejowe osobowe i towarowe przejście graniczne w Przemyślu;

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Medyce ochraniają odcinek granicy państwowej na długości 21,10 km.

W przejściu granicznym odbywa się ruch osobowy i towarowy. Przejście czynne jest całą dobę. Odprawa graniczna pojazdów odbywa się na dwóch kierunkach wjazdowym i wyjazdowym.

Wjazd do RP – 10 pasów ruchu:

 • 6 pasów ruchu do odprawy samochodów osobowych
 • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy autokarów
 • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy samochodów ciężarowych

Wyjazd z RP – 8 pasów ruchu:

 • 4 pasy ruchu przeznaczone do odprawy samochodów osobowych
 • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy autokarów
 • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy samochodów ciężarowych.

Liczba pasów odpraw na przejściu pieszym:

 • Kierunek do RP - 5 stanowisk kontroli
 • Kierunek z RP - 3 stanowiska kontroli

Ponadto funkcjonuje budynek odpraw autokarowych z dwoma stanowiskami odpraw.

W ramach infrastruktury drogowego przejścia granicznego na kierunku wjazdowym i wyjazdowym zostały wyodrębnione i oznaczone pasy dla podróżnych przekraczających granicę na podstawie karty MRG. Ponadto na kierunku wjazdowym do RP funkcjonują tzw. „zielone pasy” przeznaczone dla osób, które nie zgłaszają towarów do oclenia. Oznakowanie pasów odpraw może być modyfikowane w zależności od dominującej kategorii podróżnych za pomocą tablic LED

Z dniem 1 kwietnia 1998 roku oddano do użytku wydzielone ciągi ruchu dla osób przekraczających granicę pieszo. Do dnia 10.11.2004r. odprawa graniczna dokonywana była w godz. 7.00 - 19.00. Z dniem 10.11.2004r. zgodnie z ustaleniami Głównych Pełnomocników Granicznych RP i Ukrainy rozpoczęto całodobową odprawę graniczną osób przekraczających pieszo polsko-ukraińską granicę państwa. Odprawa pieszych odbywa się na dwóch ciągach - wejście, wyjście. W czerwcu 2010 r. oddano nowy pawilon odpraw w ciągu pieszym, zlokalizowany bezpośrednio przy granicy z Ukrainą, w którym aktualnie dokonuje się odpraw podróżnych przekraczających granicę na kierunku z Ukrainy do Polski. Kontrola graniczna na kierunku wyjściowym z Polski dokonywana jest w starym obiekcie przejścia pieszego.

W celu zapewnienia ładu i bezpieczeństwa w czasie odpraw granicznych, w nowym terminalu zastosowano urządzenia techniczne zabezpieczające przed siłowym wtargnięciem podróżnych: kołowrotki, drzwi obrotowe, zapory przy stanowiskach kontroli. Dla podróżnych wracających z Ukrainy nowością jest odwrócenie kolejności odpraw - najpierw podchodzą do kontroli celnej, a dopiero póŸniej paszportowej. Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie procedur związanych z zawracaniem podróżnych przez służby celne z powrotem na Ukrainę bez konieczności np. unieważniania wizy.

W drogowym przejściu granicznym swoją siedzibę mają następujące firmy:

 • Oddział Celny w Medyce,
 • Agencja Celna JAS-FBG, zajmująca się obsługą międzynarodowego transportu towarów,
 • Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu - Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Medyce - czynny całodobowo.
KOLEJOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE PRZEMYŚL - MOŚCISKA

Kolejowe przejście graniczne w Przemyślu zostało otwarte 25.11.1945 roku dla międzynarodowego ruchu granicznego. Obecnie w przejściu granicznym odbywa się ruch osobowy i towarowy. Kolejowe osobowe przejście graniczne w Przemyślu położone jest ok. 13 km od granicy państwa w stacji PKP Przemyśl Główny. W zasięgu terytorialnym przejścia znajduje się dwa perony oraz dwa tory szerokie o prześwicie 1.520 mm. Odprawa graniczna na wyjazd z RP dokonywana jest w pawilonie odpraw granicznych oddanym do użytku w styczniu 1998 roku, natomiast odprawa na wjazd do RP dokonywana jest na trasie Medyka – Przemyśl oraz ewentualnie w pomieszczeniach pawilonu odpraw.

Instytucją związaną z obsługą ruchu granicznego funkcjonującą w kolejowym osobowym przejściu granicznym jest:

 • Oddział Celny Kolejowy Przemyśl - Medyka
 • Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu - Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Przemyślu - czynny w dni robocze w godz. 7.30-15.00.

Stacją graniczną dla ruchu towarowego jest stacja zdawczo odbiorcza PKP Medyka. Linię granicy przecinają dwa tory kolejowe stanowiące główną oś transportu kolejowego o charakterze międzynarodowym prowadzącą ruch osobowy i towarowy z Europy Zachodniej na Wschód i odwrotnie. Miejscem odprawy granicznej jest 8 torów szerokich o prześwicie 1520 mm oraz 4 tory normalne o prześwicie 1432 mm. Dokonywana jest kontrola paszportowa, celna, fitosanitarna sanitarna oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Na trasie przejazdu pociągów, przy stacji kolejowej Medyka, wybudowano i oddano do użytku we wrześniu 2011r. urządzenie typu RapiScan (obsługiwane przez SC) służące do prześwietlania ładunków składów pociągów towarowych. Przejście graniczne czynne jest całą dobę. W większości pociągami towarowymi przewożona jest ruda, artykuły chemiczne oraz węgiel.

Instytucje związane z obsługą ruchu towarowego:

 • PKP Medyka Punkt Zdawczo - Odbiorczy,
 • Oddział Celny Kolejowy Przemyśl - Medyka,
 • Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku w Przemyślu, Sekcja Przewozów i Ekspedycji w Medyce, Kasy Towarowe,
 • PKP CARGO SERVICE Sp. zoo O/Medyka,
 • Przedsiębiorstwo Spedycyjne Sp. zoo w W-wie, TRADE TRANS Agencja Celna w Medyce,
 • PKP Stacja Medyka - Ekspedycja Towarowa,
 • CARGO SPED Sp. zoo O/ Katowice Delegatura Medyka.

Administratorem drogowego oraz kolejowego przejścia granicznego jest Wojewoda Podkarpacki, zaś bezpośrednią opiekę sprawuje Zakład Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą w Korczowej.

do góry