Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Akcja honorowego oddawania krwi w PSG w Horyńcu - Zdroju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akcja honorowego oddawania krwi w PSG w Horyńcu - Zdroju

13.07.2017 A.M.

  • Funkcjonariusze z PSG w Horyńcu - Zdroju honorowo oddali krew
    Funkcjonariusze z PSG w Horyńcu - Zdroju honorowo oddali krew
  • Funkcjonariusze z PSG w Horyńcu - Zdroju honorowo oddali krew
    Funkcjonariusze z PSG w Horyńcu - Zdroju honorowo oddali krew

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Klubu Honorowych Dawców Krwi HDK PCK „GRANICA” działającego przy Placówce Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju zorganizowali w czwartek 13 lipca akcję honorowego oddawania krwi.

Zbiórkę krwi przeprowadzili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Podczas akcji, do której zgłosiło się 15 osób (funkcjonariuszy SG oraz sympatyków klubu), zebrano łącznie 4,5 litra krwi.

Od początku tego roku Klub Honorowych Dawców Krwi HDK PCK „GRANICA” przy PSG w Horyńcu-Zdroju zorganizował już trzy zbiórki krwi, podczas których zebrano łącznie 15,3 l krwi.

 

do góry