Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ - Pracownicy cywilni -

Nawigacja

Pracownicy cywilni

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

Mariusz Strzyż
15.11.2019

NOWE NABORY na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej (Rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowy tekst)

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej:

  1. SPECJALISTA w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Ogłoszenie o naborze nr 57247 z dnia 15 listopada 2019 r. - termin składania aplikacji do dnia 13 grudnia 2019 r.
  2. AUDYTOR WEWNĘTRZNY(do spraw audytu wewnętrznego) w Zespole Audytu Wewnętrznego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu - Ogłoszenie o naborze nr 56048 z dnia 21 października 2019 r. - termin składania aplikacji minął 20 listopada 2019 r.
  3. ASYSTENT (stanowisko do spraw administracyjno - biurowych) w Zespole do spraw Obsługi w Placówce SG w Rzeszowie - Jasionce - Ogłoszenie o naborze nr 55263 z dnia 4 października 2019 r. - termin składania aplikacji minął 31 października 2019 r.
  4. INSPEKTOR (stanowisko do spraw kadr) w Zespole do spraw Obsługi w Placówce SG w Krościenku - Ogłoszenie o naborze nr 55219 z dnia 4 października 2019 r. - termin składania aplikacji minął 25 października 2019 r.
  5. STARSZY INSPEKTOR (stanowisko do spraw naliczania uposażeń funkcjonariuszy) w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego - Ogłoszenie o naborze nr 55202 z dnia 4 października 2019 r. - termin składania aplikacji minął 31 października 2019 r.
  6. STARSZY INSPEKTOR Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki - Ogłoszenie o naborze nr 54735 z dnia 25 września 2019 r. - termin składania aplikacji minął 11 października 2019 r.
  7. INSPEKTOR DS. BHP Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Hinieny Pracy Wydziału Kontroli - Ogłoszenie o naborze nr 52354 z dnia 12 sierpnia 2019 r. - termin składania aplikacji minął dnia 30 sierpnia 2019 r.

Tekst wyżej wymienionych ogłoszeń znajduje się w załącznikach jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenie.

 

Nabory na stanowiska w służbie cywilnej ogłoszone we wcześniejszych terminach zostały zakończone.

Informację o wynikach naboru zamieszczane są na stronie internetowej:

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

kontakt telefoniczny 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ:

Nabór na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o Służbie Cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1559) oraz w oparciu o Decyzją Nr 191 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie naboru do służby cywilnej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są w:

  • miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG (m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu);
  • Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/
  • Biuletynie Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/

Serwis Służby Cywilnej

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

pod nr tel. (016)  673  2254; 673 2875 oraz 673 2077

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG w Przemyślu

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych /PRZEJDŹ/.

Pliki do pobrania

do góry