Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ - Pracownicy cywilni -

Nawigacja

Pracownicy cywilni

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

Dorota Gąska-Stawarz
19.05.2022

NOWY NABÓR na stanowisko w Korpusie Służby Cywilnej (rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowy tekst >>>LINK<<<)

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej:

  1. AUDYTOR WEWNĘTRZNY w Zespole Audytu Wewnętrznego  - Ogłoszenie o naborze nr 99108 z dnia 19.05.2022 r.- termin składania aplikacji do  dnia 19.06.2022 r.
  2. SPECJALISTA w Pionie Głównego Księgowego - Ogłoszenie o naborze nr 98141 z dnia 6 maja 2022 r. - termin składania aplikacji do dnia 20 maja 2022 r.
  3. INSPEKTOR w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki - Ogłoszenie o naborze nr 95483 z dnia 24 marca 2022 r. - termin składania aplikacji upłynął dnia 4 kwietnia 2022 r.
  4. STARSZY INSPEKTOR w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Ogłoszenie o naborze nr 93971 z dnia 4 marca 2022 r. - termin składania aplikacji upłynął dnia 18 marca 2022 r.

Tekst wyżej wymienionego ogłoszenia znajduje się w załącznikach jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenie.

Nabory na stanowiska w służbie cywilnej ogłoszone we wcześniejszych terminach zostały zakończone.

Informację o wynikach naboru zamieszczane są na stronie internetowej:

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

kontakt telefoniczny 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ:

Nabór na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o Służbie Cywilnej oraz w oparciu o Decyzję nr 7 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie naboru kandydatów na stanowiska pracy niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są w:

  • miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG (m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu);
  • Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/
  • Biuletynie Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/

Serwis Służby Cywilnej

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

pod nr tel. (016)  673  2254; 673 2875 oraz 673 2077

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG w Przemyślu

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych /PRZEJDŹ/.
do góry