Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych z projektu "Improvement of Ukraine-Poland border surveillance system (Southern segment)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Nr Umowy Grantowej PLBU.04.02.00-UA-205/17-00.

08.03.2019 20.03.2019 11:00

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zewn. zaopatrzenia wodnego PSG w m. Wojtkowa.

11.02.2019 18.02.2019 00:00

Okresowy przegląd serwisowy wytwornicy pary typu EKP-120 w Komendzie BiOSG.

22.01.2019 01.02.2019 00:00

Przegląd serwisowy wraz ze sprawdzeniem poprawnosci działania przepływomierzy do pomiaru przepływu ścieków w obiektach BiOSG.

22.01.2019 01.02.2019 00:00

Wybierz Strony

do góry