Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Prawa człowieka -

Nawigacja

Prawa człowieka

Prawa człowieka

Redaktor
24.11.2015

Pełnomocnik Komendanta Oddziału Straży Granicznej

do Spraw Ochrony Praw Człowieka

ppor. SG Małgorzata Strzyż
kontakt: Malgorzata.Strzyz@strazgraniczna.pl

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka należy m.in.:

  1. Propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w BiOSG.
  2. Bieżące monitorowanie działań Straży Granicznej w terytorialnym zasięgu działania Oddziału pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także propagowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.
  3. Inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w dziedzinie praw człowieka.
  4. Inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Komendy BiOSG i podległych granicznych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikajacych z krajowych programów dot. obszaru ochrony praw człowieka.
  5. Reprezentowanie Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka.
do góry