Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Kierownictwo Oddziału -

Nawigacja

Kierownictwo Oddziału

Kierownictwo Oddziału

Redaktor
26.02.2021

 

Komendant

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

 

gen.bryg. SG Robert ROGOZ

 

p.o. Zastępcy Komendanta ds. Granicznych

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

 

ppłk SG Sławomir KLEKOTKA

 

Zastępca Komendanta ds. Logistycznych

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

 

płk SG Robert KIELAR

 

Główny Księgowy

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

 

ppłk SG Lech CZERNECKI

do góry