Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Redaktor
08.10.2019

 

 

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej realizuje obecnie niżej wymienione zadania inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Finansowanie ze środków FBW wynosi 75% natomiast 25% pokrywa budżet państwa.

 

Rozbudowa PSG w m. Hermanowice
nr projektu PL/2018/PR/0032
Ramy czasowe realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020

 

Rozbudowa PSG w m. Korczowa
nr projektu PL/2018/PR/0043
Ramy czasowe realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020

 

Przebudowa PSG w m. Wetlina
nr projektu PL/2018/PR/0044
Ramy czasowe realizacji projektu: 30.05.2016 – 31.12.2018

 

 „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kalwaria Pacławska
nr projektu PL/2018/PR/0024
Ramy czasowe realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.06.2020

 

Budowa wieży obserwacyjnej w m. Żmijowiska
nr projektu PL/2018/PR/0026
Ramy czasowe realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.12.2019

 

Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre
nr projektu PL/2018/PR/0025
Ramy czasowe realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.12.2020

 

Rozbudowa systemu ochrony granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru
nr projektu PL/2018/PR/0040
Ramy czasowe realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.12.2021

do góry