Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Fundusz Azylu, Migracji i Integracji -

Nawigacja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Redaktor
16.12.2021

Bieszczadzki Odział Straży Granicznej realizuje obecnie niżej wymienione zadania inwestycyjne współfinansowane  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ”Bezpieczna Przystań”.

 

  1. Nr projektu 3/9-2018/BK-FAMI "Infrastruktura i procedury azylowe - część II"

Nazwa zadania:

„Wykonanie niezbędnych prac celem usunięcia zawilgocenia ścian w budynkach nr 10 i 12 wchodzących w skład Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu”

Kwota dofinansowania z FAMI: 281 732,10 zł

 

Nazwa zadania: 

„Wyposażenie sal internetowych dla cudzoziemców w SOdC w Przemyślu w  sprzęt komputerowy wraz z montażem i oprogramowaniem „

Ramy czasowe projektu 01.01.2019- 31.12.2022

 

Nazwa zadania:

„Rozbudowa instalacji SOdC w m. Przemyśl oraz wykonanie dokumentacji projektowej”

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Fundusz Azylu Migracji i Integracji (FAMI) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa instalacji SOdC w m. Przemyśl oraz wykonanie dokumentacji projektowej”

Kwota dofinansowania z FAMI: 76 813,34 zł

 

  1. Nr projektu 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych - część II"

Nazwa zadania :

„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych w bud.  Nr. 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi”

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Fundusz Azylu Migracji i Integracji (FAMI) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych w bud.  Nr. 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi”

Kwota dofinansowania z FAMI: 156 792,12 zł

 

Nazwa zadania:

„Wykonanie klimatyzacji w SOdC”w budynku nr 10 i 12 m. Przemyśl”

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Fundusz Azylu Migracji i Integracji (FAMI) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie klimatyzacji w SOdC”w budynku nr 10 i 12 m. Przemyśl”

Kwota dofinansowania z FAMI: 494 034,00 zł

 

Nazwa zadania :

Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową stolarkę drzwiową PCV wraz z obróbką montażu i wykonaniem prac wykończeniowych w obszarze montażu w budynkach nr 10 i 12 znajdujących się na terenie SOdC w Przemyślu ”

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że w ramach środków Unii Europejskiej Fundusz Azylu Migracji i Integracji (FAMI) sfinansował i zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową stolarkę drzwiową PCV wraz z obróbką montażu i wykonaniem prac wykończeniowych w obszarze montażu w budynkach nr 10 i 12 znajdujących się na terenie SOdC w Przemyślu”

Kwota dofinansowania z FAMI: 50 603,42 zł

do góry