Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Nie mogę opuścić terytorium RP, a kończy mi się ważność karty pobytu wydanej przez inne państwo Schengen . Czy mogę zostać w Polsce? - Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy

Nie mogę opuścić terytorium RP, a kończy mi się ważność karty pobytu wydanej przez inne państwo Schengen . Czy mogę zostać w Polsce?

Hieronim Szelęgiewicz
28.04.2020

Jeśli w dniu, kiedy po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego przebywał Pan/Pani na terytorium RP na podstawie: wizy Schengen lub wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen pobyt Pana/Paniuznaje się za legalny ( nawet po upływie okresu pobytu, wynikającego z tych tytułów), do 30. dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

do góry