Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Czy można wyjechać z Polski? - Koronawirus: informacje i pytania -

Nawigacja

Koronawirus: informacje i pytania

Czy można wyjechać z Polski?

Hieronim Szelęgiewicz
19.03.2020

Tak. Terytorium RP można opuszczać transportem kołowym na przejściach granicznych wyznaczonych w załączniku do „Rozporządzenia MSWiA z dnia 13 marca 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych oraz w „Rozporządzeniu z dnia 17 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną”.

Ponadto, należy mieć na uwadze ograniczenia w zakresie możliwości przekroczenia granicy państwowej wynikające z przepisów regulujących odprawę graniczną wprowadzone przez państwa sąsiadujące. W związku z powyższym, pytania w zakresie odprawy granicznej realizowanej przez państwa sąsiednie należy kierować do przedstawicieli placówek konsularnych tych państw.

do góry