Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Przez jakie przejścia graniczne można przekroczyć granicę państwa? - Koronawirus: informacje i pytania -

Nawigacja

Koronawirus: informacje i pytania

Przez jakie przejścia graniczne można przekroczyć granicę państwa?

01.07.2021

Granice państwową można przekroczyć w wyznaczonych przejściach granicznych ujętych w załączniku do „Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 435 z dnia 13 marca 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U.2020.435 z późń.zm.)”.

W zasięgu terytorialnym BiOSG są to:

 

1. kpg Werchrata – Rawa Ruska – ruch towarowy,

2. kpg Przemyśl – Mościska – ruch towarowy,

3. dpg Korczowa – Krakowiec – ruch towarowy i osobowy,

4. dpg Medyka – Szeginie – ruch towarowy i osobowy,

5. dpg Budomierz – Hruszew – ruch osobowy, towarowy- pojazdami o dmc do  3,5 t.

6. lpg Rzeszów – Jasionka – ruch osobowy i towarowy.

7. dpg Krościenko (ruch osobowy oraz towarowy do 7,5 ton).

do góry