Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Przez jakie przejścia graniczne można przekroczyć granicę państwa? - Koronawirus: informacje i pytania -

Nawigacja

Koronawirus: informacje i pytania

Przez jakie przejścia graniczne można przekroczyć granicę państwa?

Hieronim Szelęgiewicz
28.12.2020

Granice państwową można przekroczyć w wyznaczonych przejściach granicznych ujętych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 435 z dnia 13 marca 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U.2020.435 z późń.zm.)” , Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną z późn. zm. oraz w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 2 grudnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych  

W zasięgu terytorialnym BiOSG są to:

  1. kpg Werchrata – Rawa Ruska – ruch towarowy,
  2. kpg Przemyśl – Mościska – ruch towarowy,
  3. dpg Korczowa – Krakowiec – ruch towarowy i osobowy,
  4. dpg Medyka – Szeginie – ruch towarowy i osobowy,
  5. dpg Budomierz – Hruszew – ruch osobowy, towarowy- pojazdami o dmc do  3,5 t.
  6. lpg Rzeszów – Jasionka –obowiązuje zakaz lądowania cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020r. poz 2189 z późn. zm.
do góry