Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Dane teleadresowe Oddział - Oddział SG -

Nawigacja

Oddział SG

Dane teleadresowe Oddział

Redaktor
16.02.2022

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego

adres do korespondencji

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37 - 700 Przemyśl
telefon  16 673 20 00
fax  16 673 27 00
email  komendant.biosg@strazgraniczna.pl
NIP  795-16-61-176
Bezpłatny telefon zaufania(interwencyjny)  0 800 422 322
Informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP, kwarantanny (wynikającej z przekroczenia granicy)
16 673 20 00 wew. 1
(w godz. 7.30-15.30)

wg.biosg@strazgraniczna.pl
Informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce w zw. z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii 16 673 20 00 wew. 2
(w godz. 7.30-15.30)

wdsc.biosg@strazgraniczna.pl 
      
Rzecznik Prasowy
telefon  (16) 673 2008
e-mail  rzecznik.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Organizacji i Promocji
telefon  (16) 673 20 22
fax  (16) 673 27 00
Wydział Kadr i Szkolenia
telefon  (16) 673 2170
przyjęcia do pracy w SG  (16) 673 2078
fax  (16) 673 2732
e-mail

 wkisz.biosg@strazgraniczna.pl

 lub w sprawie przyjęć

nabor.biosg@strazgraniczna.pl

Pion Głównego Księgowego
telefon  (16) 673 2007
fax  (16) 673 2706
e-mail  pgk.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Graniczny
telefon  (16) 673 2023
fax  (16) 673 2734
e-mail  wg.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Operacyjno - Śledczy
telefon  (16) 673 2031
fax  (16) 673 2716
e-mail  wos.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Łączności i Informatyki
telefon  (16) 673 2046
fax  (16) 673 2723
e-mail  wlii.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
telefon  (16) 673 2091
fax  (16) 673 2725
e-mail  wtiz.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Kontroli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
telefon  (16) 673 2107
fax  (16) 673 2711
e-mail  skargi.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Ochrony Informacji
telefon  (16) 673 2112
fax  (16) 673 2712
e-mail  woi.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej
telefon  (16) 673 2027
fax  (16) 673 2715
e-mail  waiiwm.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział do Spraw Cudzoziemców
telefon  (16) 673 2307
fax  (16) 673 2719
e-mail  wdsc.biosg@strazgraniczna.pl
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu
telefon  (16) 673 2191
aparat telefoniczny SG - blok męski  (16) 673 2745
aparat telefoniczny SG - blok rodzinno-kobiecy  (16) 673 2740
aparat telefoniczny SG - areszt  (16) 673 2450
fax  (16) 673 2728
e-mail

 sodc.przemysl@strazgraniczna.pl 

do góry