Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Dane teleadresowe Oddział - Oddział SG -

Nawigacja

Oddział SG

Dane teleadresowe Oddział

Redaktor
24.11.2015

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
NIP 795-16-61-176

Adres do korespondencji
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37 - 700 Przemyśl

 

Sekretariat Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG (w godz. 7.30-15.30)
telefon : 16 673 20 02
email : komendant.biosg@strazgraniczna.pl

Rzecznik prasowy (w godz. 7.30-15.30)
telefon : 16 673 20 08, po godz. 15.30 tel. kom. +48 665 998 803
email : rzecznik.biosg@strazgraniczna.pl

Całodobowa służba dyżurna
telefon : 16 673 20 43

Bezpłatny telefon zaufania(interwencyjny)
telefon : 0 800 422 322

Faks :  16 673 27 00

Administrator witryny  (sprawy dot. funkcjonowania witryny internetowej)
email : webmaster.biosg@strazgraniczna.pl

 

Bieszczadzki Odział Straży Granicznej
adres pocztowy  ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl
bezpłatny telefon interwencyjny BiOSG  0 800 422 322
Rzecznik Prasowy
telefon  (16) 673 2008
e-mail  rzecznik.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Kadr i Szkolenia
telefon  (16) 673 2170
przyjęcia do pracy w SG  (16) 673 2078
fax  (16) 673 2732
e-mail

 wkisz.biosg@strazgraniczna.pl

 lub w sprawie przyjęć

nabor.biosg@strazgraniczna.pl

Pion Głównego Księgowego
telefon  (16) 673 2007
fax  (16) 673 2706
e-mail  pgk.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Graniczny
telefon  (16) 673 2023
fax  (16) 673 2734
e-mail  wg.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Operacyjno - Śledczy
telefon  (16) 673 2031
fax  (16) 673 2716
e-mail  wos.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Łączności i Informatyki
telefon  (16) 673 2046
fax  (16) 673 2723
e-mail  wlii.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
telefon  (16) 673 2091
fax  (16) 673 2725
e-mail  wtiz.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Kontroli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
telefon  (16) 673 2107
fax  (16) 673 2711
e-mail  skargi.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Ochrony Informacji
telefon  (16) 673 2112
fax  (16) 673 2712
e-mail  woi.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej
telefon  (16) 673 2027
fax  (16) 673 2715
e-mail  waiiwm.biosg@strazgraniczna.pl
Wydział do Spraw Cudzoziemców
telefon  (16) 673 2307
fax  (16) 673 2719
e-mail  wdsc.biosg@strazgraniczna.pl
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu
telefon  (16) 673 2191
aparat telefoniczny SG - blok męski  (16) 673 2745
aparat telefoniczny SG - blok rodzinno-kobiecy  (16) 673 2740
aparat telefoniczny SG - areszt  (16) 673 2450
fax  (16) 673 2728
e-mail

 sodc.przemysl@strazgraniczna.pl 

Formularz kontaktowy

5 - 3 = *
do góry