Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Zasady przekraczania granicy z pomocą humanitarną. - Ewakuacja Ukraina - informacje i pytania -

Nawigacja

Ewakuacja Ukraina - informacje i pytania

Zasady przekraczania granicy z pomocą humanitarną.

Hieronim Szelęgiewicz
02.06.2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.07.2019r. w sprawie kontroli granicznej (Dz.U.2019 poz. 1336), kontroli granicznej poza kolejnością dokonuje się wobec:

 • członków grup ratowniczych i ekspertów, a także ich wyposażenia i środków pomocy;
 • członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz osób uczestniczących
  w akcjach ratowniczych;
 • autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób;
 • środków transportu przewożących:
  • żywe zwierzęta, towary szybko psujące się, w szczególności świeże mleko i świeże produkty przetwórstwa mlecznego, świeże mięso i świeże produkty przetwórstwa mięsnego, świeże lub żywe ryby oraz świeże produkty przetwórstwa rybnego, owoce i warzywa, kwiaty cięte, a także krew, osocze i materiały biologiczne,
  • towary niebezpieczne,
  • pomoc humanitarną.

Kontroli granicznej poza kolejnością można dokonać również w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą wyrażoną ustnie lub pisemnie, każdorazowo, przez właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza.

 

WAŻNE!!!

Aktualna sytuacja determinuje znaczne natężenie ruchu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju pomoc humanitarną z Polski na Ukrainę, co w konsekwencji powoduje wydłużenie czasów oczekiwania na przekroczenie granicy państwowej tej kategorii przewozów.

Funkcjonariusze Straży Granicznej nie kategoryzują pomocy humanitarnej, a odprawa graniczna tego rodzaju ładunków odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszenia do kontroli.

do góry