Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Informacje dla turystów - Dla podróżnych -

Nawigacja

Dla podróżnych

Informacje dla turystów

Redaktor
06.12.2017

Na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej1 na granicy z Ukrainą, który został wprowadzony Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 16/09 z dnia 19.10.2009r.

Zakaz nie obowiązuje na odcinkach pasa drogi granicznej, którymi biegną oznakowane szlaki turystyczne. Osoby poruszające się szlakiem turystycznym biegnącym linią granicy lub w pasie drogi granicznej obowiązane są posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

Ponadto, na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 164 (Rozsypaniec) do znaku granicznego 213 (Opołonek) dopuszcza się pieszy ruch zorganizowanych grup turystycznych z przewodnikiem, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz zgody właściwego terytorialnie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych.

1 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej. Pasem drogi granicznej jest obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.

 

do góry