Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych Odcinka Bieszczadzkiego oraz Lwowskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Odcinka Bieszczadzkiego oraz Lwowskiego

09.05.2022 Piotr Zakielarz

Przedstawiciele polskiej oraz ukraińskiej straży granicznej spotkali się 6 maja na terenie drogowego przejścia granicznego Budomierz – Hruszew.

  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych w Budomierzu
    Spotkanie Pełnomocników Granicznych w Budomierzu

Polską stronę reprezentował gen. bryg. SG Andrzej Popko, Pełnomocnik Graniczny Rzeczpospolitej Polskiej Odcinka Bieszczadzkiego, natomiast ukraińską służbę graniczną reprezentował płk Anatolij Fedorczuk, Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Lwowskiego.

Głównymi elementami agendy spotkania było omówienie efektów w ochronie granicy państwowej oraz kontroli granicznej za 2021 rok. Delegacje wymieniły się informacjami w zakresie sytuacji na granicy w I półroczu 2022 roku. Ocenie poddano także współpracę operacyjną oraz działalność Punktu Konsultacyjnego Korczowa – Krakowiec.

Delegacje pozytywnie oceniły poziom ochrony granicy państwowej, współpracy oraz wspólnie podejmowanych działań z celu walki z przestępczością graniczną. Podsumowano także działania w kontekście sytuacji na granicy w czasie pandemii COVID-19 oraz przedsięwzięć podejmowanych w celu usprawniania przepustowości przejść granicznych.

We wnioskach końcowych spotkania delegacje wyznaczyły kierunki współpracy na najbliższe miesiące, w szczególności w zakresie wymiany informacji.

do góry