Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Przekazanie obowiązków zastępcy Komendanta Oddziału w BiOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekazanie obowiązków zastępcy Komendanta Oddziału w BiOSG

25.02.2021 Elżbieta Pikor

25 lutego w Bieszczadzkim Oddziale SG nastąpiło przekazanie obowiązków zastępcy Komendanta Oddziału ds. granicznych. Dotychczas pełniący obowiązki – płk SG Józef Burchała odszedł na emeryturę, a nowym zastępcą został ppłk SG Sławomir Klekotka.

Na uroczyste przekazanie i objęcie obowiązków przybył gen. bryg. SG Jacek Bajger zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej. Ceremoniał odbył się w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu. Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny, liczba osób biorących bezpośrednio udział w uroczystości była ograniczona. Funkcjonariusze mogli jednak śledzić wydarzenie dzięki przekazowi online w formie wideokonferencji.

Apel z okazji zdania i objęcia obowiązków zastępcy Komendanta BiOSG rozpoczęto w obecności pocztu sztandarowego złożeniem meldunku gen. bryg. SG Jackowi Bajgerowi.

Następnie miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków nowemu zastępcy Komendanta - ppłk. SG Sławomirowi Klekotce.

W dowód uznania dla odchodzącego na emeryturę pułkownika Burchały, generał brygady SG Jacek Bajger wręczył mu replikę szabli oficerskiej. Pułkownik  Józef Burchała został również wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Pamiątkową i Medalem 30-lecia BiOSG.

W swoim przemówieniu generał  Jacek Bajger podziękował odchodzącemu w imieniu własnym i  Komendanta Głównego za rzetelne i profesjonalne wywiązywanie się z obowiązków służbowych na przestrzeni ostatnich 22 lat. Podkreślił jego fachowość i talent. Zaznaczył, że Bieszczadzki Oddział ubogaca polską Straż Graniczną w profesjonalna kadrę kierowniczą i dowódczą.

Na koniec, zwracając się do emeryta powiedział:  

- Życzę Panu, aby w nowych, cywilnych realiach był Pan zadowolony i po prostu szczęśliwy!

Zwracając się do obejmującego obowiązki – pułkownika Sławomira Klekotki, przytoczył jego notkę biograficzną, a następnie powiedział, że należy do najlepszych fachowców w polskiej Straży Granicznej. Jest ceniony za swoje kompetencje i bogate doświadczenie zawodowe. Na koniec dodał:

- Życzę Panu wytrwałości, zapału i energii. Przed Panem ogromne wyzwanie! Życzę Panu powodzenia na nowym stanowisku !

Następnie, głos zabrał Komendant Oddziału gen. bryg. SG Robert Rogoz, który zwracając się do pułkownika Burchały, w ciepłych słowach docenił ich wzajemną współpracę, a także podziękował za wspólne lata służby. Nowemu Zastępcy zaś życzył wytrwałości w realizowaniu służbowych wyzwań oraz satysfakcji z osiąganych sukcesów.

Potem kolejno głos zabrali główni bohaterowie uroczystości.

Odchodzący na emeryturę podziękował wszystkim z którymi pełnił służbę i współpracował. Zwracał się bezpośrednio do podległych mu naczelników i Komendantów Placówek. Docenił przede wszystkim swojego bezpośredniego przełożonego, Komendanta Oddziału któremu podziękował za kompetencję i profesjonalizm w zarządzaniu Bieszczadzkim Oddziałem.  Za przekazaną wiedzę, naukę i doświadczenie.

Obejmujący stanowisko dziękował za mianowanie i zaufanie jakim go obdarzono. Na koniec powiedział:

- Wierzę, że moje doświadczenie zawodowe pozwoli mi na wysokim poziomie realizować stojące przed oddziałem przedsięwzięcia i zadania służbowe.  Dołożę wszelkich starań, aby się z nich wywiązać.

W końcowej części apelu miało miejsce pożegnanie ze sztandarem, a dla upamiętnienie swojej służby w BiOSG płk. SG Józef Burchała wpisał się do Księgi Pamiątkowej.

Po zakończeniu oficjalnej części, uczestnicy apelu mogli obejrzeć film z pułkownikiem Burchałą w roli głównej. Była to sentymentalna „ podróż służbowa” mająca swój początek w roku 1999 do czasów aktualnych.

-----------------------------------------------------------

Pułkownik SG Józef Burchała rozpoczął służbę  w 1999 roku na lotnisku w Rzeszowie – Jasionce. Następne 11 lat spędził na byłym przejściu granicznym ze Słowacją, w Barwinku. W 2011 r. ponownie wrócił na lotnisko w Rzeszowie-Jasionce i pełnił tam służbę przez kolejne 4 lata dochodząc do stanowiska zastępcy Komendanta tej Placówki SG. W 2015 r. został powołany na Komendanta Placówki SG w Sanoku, następnie na naczelnika Wydziału Granicznego (2016r), a w 2019 roku został zastępcą Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału ds. granicznych.

Nowy zastępca Komendanta BiOSG ppłk. SG Sławomir Klekotka z mundurem jest związany od 1997 roku. Kolejne 20 lat pełnił służbę w Nadbużanskim Oddziale SG dochodząc do stanowiska zastępcy Komendanta Placówki w Terespolu i Komendanta Placówki SG w Kodniu. W 2018 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Służby Granicznej w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej, a od ubiegłego roku pełnił służbę na stanowisku radcy w Zarządzie Granicznym KG SG. Przez wiele lat był ekspertem w ramach podzespołu do wykonywania prac związanych z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych Straży Granicznej oraz powołaniem Komitetu Sterującego nadzorującego prace tego zespołu.

do góry