Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozpoczęto rozbudowę Placówki SG w Korczowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęto rozbudowę Placówki SG w Korczowej

Elżbieta Pikor
07.10.2020

Na przełomie września i października br. rozpoczęła się rozbudowa Placówki Straży Granicznej w Korczowej. Projekt jest finansowany m.in. z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prace budowlane mają zostać wykonane do końca 2021 r

Na przełomie września i października przekazano pod rozbudowę Placówkę SG w Korczowej.

Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 9 milionów zł. Projekt jest w 75% finansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku Placówki wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, ppoż., hydrantowej, elektrycznej, odgromowej i połączeń wyrównawczych, kanalizacji teletechnicznej, teleinformatycznej, rozbudowy kotłowni wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i monitoringu. Ponadto budowę wielofunkcyjnego boiska, wykonanie instalacji zewnętrznej monitoringu i oświetlenia terenu, budowę kontenerowego magazynu MPS i rozbudowę istniejącego.

Przewidywany termin zakończenia i oddanie inwestycji do użytku to koniec 2021 roku.

 

  •  Obecny wygląd obiektu oddanego pod inwestycje - budynek PSG w Korczowej
  •  Obecny wygląd obiektu pod inwestycje
do góry