Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Aktualna sytuacja na podkarpackim odcinku granicy państwowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Aktualna sytuacja na podkarpackim odcinku granicy państwowej

15.06.2022

Odprawy dokonywane są na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą na Podkarpaciu. Na przejściu granicznym w Budomierzu pilotażowo wprowadzono odprawę samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t.

Korczowa (ruch osobowy oraz towarowy) -  20 czerwca na przejściu granicznym w Korczowej uruchomiono terminal autostradowy do odpraw ruchu osobowego (kierunek wjazdowy do RP). Tym samym dwukrotnie zwiększono liczbę pasów dedykowanych do odpraw samochodów ciężarowych wjeżdżających do Polski (aktualnie odprawa dokonywana będzie na 10 pasach odpraw, a docelowo na 11). Przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie odprawy i zwiększenie przepustowości przejścia granicznego.  Odprawa samochodów osobowych na kierunku wjazdowym do RP, dokonywana jest na sześciu kabinach terminala zlokalizowanego tuż przy autostradzie A4. Rozwiązanie z wykorzystaniem ukośnych kabin kontrolerskich w systemie „ONE STOP” (kontrola SG oraz KAS podczas jednego zatrzymania pojazdu) jest bliźniaczym do zastosowanego na przejściu granicznym w Medyce.

UWAGA! DOTYCZY PRZEJŚCIA GRANICZNEGO KORCZOWA-KRAKOWIEC. W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem infrastruktury do odprawy autokarów na platformie autostradowej strona ukraińska czasowo (do odwołania) wstrzymała odprawy autokarów na kierunku wyjazdowym z Ukrainy/wjazd do Polski. Autobusy są kierowane na sąsiednie przejścia graniczne. Odprawa autobusów  na kierunku wyjazdowym z Polski / wjazd do Ukrainy odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Medyka (ruch osobowy, w tym pieszy oraz towarowy),

Budomierz - od 15 czerwca pilotażowo wprowadzono odprawę samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t (wcześniej tylko ruch osobowy i pojazdów do 3,5 t). Program wprowadzono czasowo na okres 6 miesięcy. Dotyczy on środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów, które podlegają kontroli granicznej i celnej. Kontrola graniczna samochodów osobowych oraz autobusów realizowana jest na dotychczasowych zasadach. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wzrost przepływu towarów przez granicę z Ukrainą.

Krościenko (ruch osobowy oraz towarowy do 7,5 ton).

Przemyśl (ruch kolejowy osobowy)

Decyzją Komendanta Głównego SG doraźnie wprowadzono odprawę ruchu pieszego (kierunek z Ukrainy do Polski) na wszystkich drogowych przejściach granicznych z Ukrainą. 

Straż Graniczna zapewnia pełną obsadę na przejściach granicznych, aby zapewnić maksymalną przepustowość. 

Od 28 marca zostaje zniesiony obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy >>>gov.pl<<<

Informacje o szacunkowych czasach oczekiwania na przekroczenie granicy /wyjazd z Polski/  >>> granica.gov.pl<<<

 

 

 

 

 

 

 

do góry