Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Spotkanie przedstawicieli służb granicznych trzech krajów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli służb granicznych trzech krajów

Elżbieta Pikor
20.09.2019

19 września br. delegacja Bieszczadzkiego Oddziału SG uczestniczyła w trójstronnym Spotkaniu Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białoruś oraz Ukrainy. Celem spotkania były uzgodnienia dotyczące wzajemnej współpracy służb granicznych sąsiadujących ze sobą państw w aspekcie ochrony granicy państwa oraz sprawnej odprawy podróżnych w przejściach granicznych.

Trójstronne Spotkanie Pełnomocników Granicznych miało miejsce w Rudzie Różanieckiej na terenie pow. tomaszowskiego.

Było to pierwsze na terenie woj. lubelskiego, spotkanie pełnomocników granicznych, w którym uczestniczyli jednocześnie przedstawiciele służb granicznych trzech graniczących ze sobą krajów.

Stronę polską reprezentowali: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - gen. bryg. SG Robert Rogoz, Zastępca Komendanta NOSG - płk SG Tomasz Zybiński oraz Zastępca Komendanta BiOSG - ppłk Józef Burchała.

Stronę białoruską reprezentowali:  płk I. Gutnik.- Pełnomocnik Graniczny Republiki Białoruś odcinka Brzeskiego oraz jego zastępca płk A. Taras. Stronę ukraińską z odcinka łuckiego reprezentowali: płk R. Rumilow - Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Łuckiego oraz jego pomocnik kpt. A. Stolar. Natomiast z odcinka lwowskiego stronę ukraińską  reprezentowali: ppłk I. Rymaczuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Lwowskiego oraz jego pomocnik ppłk W. Babuszkin.

Podczas rozmów podsumowano służbową działalność w ochronie: polsko - białoruskiego oraz polsko – ukraińskiego odcinka granicy państwowej i kontroli granicznej na poszczególnych przejściach w pierwszy półroczu 2019 roku. Podsumowano również wzajemną współpracę służb granicznych w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego.

W czasie prowadzonych rozmów uzgodniono zasady dalszej wzajemnej współpracy w aspekcie ochrony granicy państwa oraz sprawnej odprawy granicznej podróżnych w przejściach granicznych.

 

do góry