Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Dostawa materiałów do sprzętu łączności radiowej.

02.11.2018 09.11.2018 23:59

Dostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do manitoringu wizyjnego.

02.11.2018 08.11.2018 23:59

Dostawa pościeli bawełnianej z kory oraz pościeli hotelowej "Adamaszek" dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

02.11.2018 08.11.2018 23:59

Zakup klimatyzatora do pomieszczenia magazynu żywnościowego w bud. Nr 13 Komendy BiOSG w m. Przemyśl.

31.10.2018 09.11.2018 00:00

Wykonanie i dostawa biurek, regału, stolików, półek oraz blatów dla BiOSG w Przemyślu

31.10.2018 09.11.2018 00:00

Wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia awaryjnego w bud. Nr 25 w BiOSG wm. Przemyśl.

09.10.2018 15.10.2018 00:00

Wykonanie usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz separatora tłuszczu zlokalizowanych przy obiektach BiOSG.

04.10.2018 09.10.2018 00:00

Wykonanie wycinki drzew i krzewów w pasie drogi granicznej.

26.09.2018 08.10.2018 00:00

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

25.09.2018 11.10.2018 23:59

Wykonanie usługi przeglądu technicznego serwisowego pomp przeciwpożarowych w obiektach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

19.09.2018 25.09.2018 00:00

Wybierz Strony

do góry