Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Oferty ogłoszone -

Nawigacja

Oferty ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Ogłoszenie o dialogu technicznym dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewn. UE w zakresie urz. nadzoru".

07.11.2017 20.11.2017
do góry