Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu - Informacje o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacje o składnikach majątku

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

Autor: Janusz Szczygielski
20.10.2017

 

Wydział Łączności i Informatyki BiOSG w Przemyślu informuje, że posiada do sprzedaży zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przedstawione w zamieszczonym wykazie według podanych cen rynkowych.

Osoby zainteresowane zakupem mogą oglądać składniki majątku w magazynie łączności
i informatyki na terenie BiOSG do dnia 27.10.2017 r. w godz. Od 11ºº do 14ºº i składać wnioski o zakup, zgodnie z przedstawionym wzorem.

Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika rzeczowego majątku ruchomego, jednostka przeprowadzi aukcję między tymi osobami. Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Jawnej BiOSG albo przesłać na adres:

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 3437-700 Przemyśl

(z dopiskiem) ,,Sprzedaż mienia ŁĄCZNOŚĆ”

 

lub wysłać na fax Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej nr 16 673 2723 (służb.: 665 2723) do dnia 27.10.2017 r.(decyduje data wpływu). Wnioski dostarczone po tym terminie lub niezgodne z przedstawionym wzorem nie będą rozpatrywane.

Informacji w powyższej sprawie udzielają: mjr SG Janusz SZCZYGIELSKI tel. 16 673 2058 (służb.: 665 2058), Pani Wioletta BUCZEK, Tel. 16 673 2059 ( służb.: 665 2059).

 

Zastrzega się możliwość wyłączenia ze sprzedaży niektórych składników majątku bez podania przyczyny.

do góry