Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16 - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16

Redaktor
30.01.2019

Beneficjenci projektu PBU1/0205/16: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej oraz Państwowa Służba Graniczna Ukrainy podpisali umowę partnerską.

W dniu 18 grudnia 2018r., odbyło się spotkanie  beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - „Cross Border Cooperation” PL-BY-UA 2014-2020.  W trakcie spotkania podpisano umowy partnerskie do projektu  PU1/0205/16 oraz omówiono zaplanowane przez każdego z beneficjentów przedsięwzięcia w ramach realizowanych projektów w programie PL-BY-UA 2014-2020. Wszyscy beneficjenci potwierdzili zgodność planowanych przedsięwzięć z zapisami umów grantowych.

 

  • Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16 Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16
    Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16


Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością transgraniczną poprzez rozbudowę systemów nadzoru, która wpłynie na poprawę efektywności odpraw granicznych.

 

Realizacja Projektu umożliwi obserwację, detekcję i rejestrację zdarzeń polegających na dokonywaniu, bądź usiłowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom przez nielegalnych migrantów lub w celu przemytu towarów na obszar celny UE. Zastosowanie urządzeń technicznej ochrony granicy pozwoli na właściwe zabezpieczenie przejść granicznych przed ominięciem kontroli, co jednocześnie podniesie skuteczność i efektywności odpraw w samych przejściach. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, współpraca służb będzie miała wymierny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego całego regionu.

 

do góry