Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Nielegalnie pracowali przy remontach bloków mieszkalnych w powiecie lubaczowskim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie pracowali przy remontach bloków mieszkalnych w powiecie lubaczowskim

Autor:
10.08.2017 Elżbieta Pikor

  • Nielegalnie pracowali przy remontach bloków mieszkalnych w powiecie lubaczowskim
    Nielegalnie pracowali przy remontach bloków mieszkalnych w powiecie lubaczowskim

10 sierpnia funkcjonariusze Straży Granicznej z  Lubaczowa przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia ob. Ukrainy w jednej z firm remontowo budowlanych, która zajmowała się remontem elewacji bloków mieszkalnych w Oleszycach. Pięciu zatrudnionych tam cudzoziemców pracowało nielegalnie.

W trakcie kontroli, okazało się że trzech obywateli Ukrainy, zatrudnionych przy pracach wykończeniowych elewacji bloku, wykonuje pracę przebywając na terytorium Polski na podstawie zezwolenia o MRG (mały ruch graniczny), natomiast pozostałych dwóch nie posiada stosownych zezwoleń na pracę.

Jednocześnie, kontrola wykazała, iż podmiot gospodarczy zatrudniający cudzoziemców dopuścił się nielegalnego powierzenia im wykonywania pracy.

Komendant Placówki SG w Lubaczowie, wobec cudzoziemców wszczął procedurę administracyjną w konsekwencji której cudzoziemcom zostały wydane decyzje o zobowiązaniu do powrotu na Ukrainę z zakazem ponownego przyjazdu do Polski przez okres najbliższego roku.

Równocześnie, Straż Graniczna skieruje wniosek o ukaranie polskiego pracodawcy do Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

Od początku tego roku, funkcjonariusze z Lubaczowa skontrolowali 8 podmiotów gospodarczych zatrudniających cudzoziemców we wszystkich przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

do góry